Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho việc tổ chức các sự kiện đông người
Số ký hiệu văn bản 5359/UBND-VX
Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày hiệu lực 09/11/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho việc tổ chức các sự kiện đông người
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 5359.thuc_hien_pc_20211105020211105044251884_signed_20211105055721974_000.00.32.h38.pdf