Triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 133/KH-SGD&ĐT
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày hiệu lực 13/10/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Thế Dũng
Tài liệu đính kèm ke_hoach_thuc_hien_de_an_so_1620210820054942864_signed.pdf