Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CPngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 89/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2021
Ngày hiệu lực 20/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CPngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Phạm Bình Minh
Tài liệu đính kèm 89.2021.nd-cp.pdf