Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 126/NQ-CP
Ngày ban hành 20/10/2021
Ngày hiệu lực 20/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 1_nq_126_sua_doi_nq_68_21101407220211014123858831_signed_20211014014437839_000.00.32.h38.pdf