Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 127/NQ-CP
Ngày ban hành 20/10/2021
Ngày hiệu lực 20/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Phạm Bình Minh
Tài liệu đính kèm 1_0_127_nq-cp_08102021_1-signed_20211014123343768_signed_20211014014436480_000.00.32.h38.pdf