Thực hiện Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021
Số ký hiệu văn bản 1537/SGD&ĐT-GDTrH
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1537.vb_tt_22_202108300445316920210831080205018_signed.pdf