Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020
Số ký hiệu văn bản 1530/SGD&ĐT-VP
Ngày ban hành 12/09/2019
Ngày hiệu lực 12/09/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Sở GD&ĐT
Tài liệu đính kèm 1530.huong_dan_nhiem_vu-trong-tam-nam_hoc.pdf