Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020
Số ký hiệu văn bản 1638/SGD&ĐT-GDTrH
Ngày ban hành 26/09/2019
Ngày hiệu lực 26/09/2019
Trích yếu nội dung Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Sở GD&ĐT
Tài liệu đính kèm 1638.huong_dan_hs_nckh.pdf