Giới thiệu nhu cầu, chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 1006/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
Ngày ban hành 16/06/2021
Ngày hiệu lực 16/06/2021
Trích yếu nội dung Giới thiệu nhu cầu, chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vb_1006_-sgd_210721022606246240_20210726015743463.pdf