Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP
Số ký hiệu văn bản 1219/SGD&ĐT-TCCB
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1219.To_chuc_trien_khai_thuc_hien_N20210716092735387_Signed.pdf
13_2021_ND-CP_01037.pdf