Quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Số ký hiệu văn bản 22/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tt22-danh_gia_xep_loai_hoc_sinh_trung_hoc-ctgdpt2018-sau_20210830032138598590_20210830044629849.pdf