Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
89/2021/NĐ-CP 20/10/2021 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CPngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tải về
126/NQ-CP 20/10/2021 Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ Tải về
127/NQ-CP 20/10/2021 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021 Tải về
1660/QĐ-TTg 13/10/2021 Phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
133/KH-SGD&ĐT 13/10/2021 Triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 Tải về
22/2021/TT-BGDĐT 01/09/2021 Quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Tải về
1537/SGD&ĐT-GDTrH 01/09/2021 Thực hiện Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 Tải về
1290/SGD&ĐT-TCCB 02/08/2021 Triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
1310/SGD&ĐT-TCCB 02/08/2021 Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Tải về
58/TB-SGD&ĐT 30/07/2021 Tuyển dụng nhân viên trong các trường trung học phổ thông năm 2021 Tải về
123