Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 160
  • Trong tuần: 1,160
  • Tất cả: 237,160
Tủ sách pháp luật trường THPT số 3 Bảo Thắng

LỜI GIỚI THIỆU

         Việc xây dựng Tủ sách pháp luật trong trường học là một trong các hình thức, biện pháp giúp tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho CBGV, NV và học sinh, là một công cụ hữu ích hỗ trợ trong việc tìm hiểu pháp luật, áp dụng pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành của nhà nước cũng như nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho tất cả mọi người.

         Việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật rất cần thiết, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật của CBGV, NV và học sinh. Nó cũng là phương tiện cung cấp tư liệu cho cán bộ ở cơ sở nghiên cứu sử dụng, giải quyết công việc.   

         Nhằm giúp cho CBGV, NV và học sinh dễ dàng tìm hiểu những kiến thức về pháp luật, thư viện nhà trường đã dựa trên danh mục Tủ sách Pháp luật hiện có, chọn lọc một số tên sách mới, cần thiết để biên soạn “Tủ sách Pháp Luật” giới thiệu đến đông đảo bạn đọc trong nhà trường.

DANH MỤC TÀI LIỆU PHÁP LUẬT

tt

Tên tài liệu

Link

Ghi chú

1

Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Xem


2

Bộ luật Dân sự

Xem


3

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Xem


4

Bộ luật lao động

Xem


5

Luật Tố cáo

Xem


6

Luật khiếu nại

Xem


7

Luật viên chức

Xem


8

Luật An ninh mạng

Xem


9

Luật giao thông đường bộ

Xem


10

Luật phổ biến giáo dục pháp luật

Xem


11

Luật hôn nhân và gia đình

Xem


12

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Xem


13

Luật Trẻ em

Xem


14

Luật giáo dục

Xem


15

Luật Phòng, chống tham nhũng

Xem


16

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua-khen thưởng

Xem


 17

Thông tư 32 "Điều lệ trường trung học"

 Xem


18

Thông tư 26 "Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh..."

Xem


19

Thông tư 48 "Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường"

Xem


20

Thông tư 14 "Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông"

Xem


21

Nghị Định quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ bí mật nhà nước

Xem


22

Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Xem


23

Quyết định về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng

Xem


24

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Xem


 25  Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc Hội  Xem  
 26

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương.

 Xem  
 27  Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phầm và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xem   
 28
 Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp  nhiệm kỳ 2021 - 2026
 Xem  
29 Thông tư 15 "Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT ngày 26 tháng 05 năm 2020" Xem  
30 Thông tư 05 "sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Xem  
31 Qui chế thi tốt nghiệp THPT được ban hành theo văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 05/04/2021 ban hành theo Thông tư ban hành Qui chế thi tốt nghiệp THPT Xem  
32 Luật cư trú Xem  
33 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 Xem  
34 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 ca BGD&ĐT vvic quy định đánh giá hc sinh trung hc cơ sở và hc sinh trung hc phổ thông 
Xem  
35 Tông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Xem  
36 Quyết định 612/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
Xem  

37

Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương

Xem


 38 Thông tư số 90/2021/TT-BTC về hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Xem  
40 Thông tư số 10/2021/TT-BLĐTBXH về ban hành 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành, nghề về đào tạotrình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Xem  
41 Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT về quy định giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước Xem  
42 Thông tư số 12/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thuôc thẩm quyền của Bộ Lao động - TBXH Xem  
43 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CPngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Xem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác